EXCEL VIZUELIZACIJA I ZAŠTITA

Ovaj kurs je treć dio trodjelne serije. Savladajte ovaj kurs i budite spremni da uzmete ogromne količine podataka brzo ih sumirate i analizirate sa nekoliko klikova mišem.

NAUČIĆETE:

– da brzo kreirate izvještaje i bez straha odgovorite na neizbježne zahtjeve za promjenu izvještaja.

Promjene su lake; nema formula za uređivanje, nema kopiranja – samo moć Pivot tabele.

Pivot grafikoni omogućavaju brzu analizu velike količine podataka na različite načine.  Pivot grafikoni se koristite za vizuelizaciju podataka. 

“Šta-ako” analiza je nevjerovatan alat i koristi da bi se utvrdilo kako na projektovane performanse  utiču promjene. Koristi se za poređenje različitih scenarija  i njihovih potencijalnih ishoda na osnovu promjenljivih uslova. “Šta-ako” analizu često koriste istraživači, analitičari, naučnici i investitori.

TRAJANJE KURSA: 1h 25 min.

Kupovinom kursa dobijate:

– neograničen pristup video lekcijama (24/7)

– pauziraš kada hoćeš, gledaš više puta dok ne naučiš;

 – materijal za vježbanje sa riješenim primjerima;

– prezentaciju sa teoretskim objašnjenjem;

povrat novca unutar 30 dana ako niste zadovoljni;

–  online sertifikat kao potvrdu uspješnog prolaska kursa;

– besplatne konsultacije kao i našu podršku na daljem putu usavršavanja.