EXCEL TABELE

Šta ćete naučiti?

– zaobilaznice koje samo stručnjaci znaju,

– gdje većina ljudi griješi sa rasporedom podataka, kako  i zašto tabele rješavaju ove probleme,

– kako kreirati, preimenovati i raditi sa tabelama,

– upotreba Slicera za lakše filtriranje,

– jedna od glavnih prednosti rada sa tabelama je rad sa formulama

Kupovinom kursa dobijate:

– neograničen pristup video lekcijama (24/7)

– pauziraš kada hoćeš, gledaš više puta dok ne naučiš;

 – materijal za vježbanje sa riješenim primjerima;

– prezentaciju sa teoretskim objašnjenjem;

povrat novca unutar 30 dana ako niste zadovoljni;

–  online sertifikat kao potvrdu uspješnog prolaska kursa;

– besplatne konsultacije kao i našu podršku na daljem putu usavršavanja.