EXCEL RAD SA PODACIMA

Ovaj kurs je prvi dio trodjelne serije i specijalizacije koja se fokusira na uvodnu nastavu kroz vrlo napredne tehnike i  alate u programu Excel.

NAUČIĆETE!

1) kako se efikasno kretati po Excel okruženju;

2) uređivati i formatirati Excel radne listove;

3) primijeniti osnovne Excel funkcije;

4) kako upravljati skupovima podataka (filtrirati, ukloniti duplikate, objediniti podatke, sortirati podatke i potvrditi podatke).

VRIJEME TRAJANJA KURSA: 1h 28 min.

Kupovinom kursa dobijate:

– neograničen pristup video lekcijama (24/7)

– pauziraš kada hoćeš, gledaš više puta dok ne naučiš;

 – materijal za vježbanje sa riješenim primjerima;

– prezentaciju sa teoretskim objašnjenjem;

povrat novca unutar 30 dana ako niste zadovoljni;

–  online sertifikat kao potvrdu uspješnog prolaska kursa;

– besplatne konsultacije kao i našu podršku na daljem putu usavršavanja.