DASHBOARDS

Excel dashboard je kontrolna tabla. Pruža uvid, analizu i upozorenja. Potpuno je interaktivna i dinamična i može pomoći u upravljanju projektima, korisničkim uslugama, upravljanju maloprodajom,  finansijskim predviđanjem i još dosta toga.

KARAKTERISTIKE:

Stane na jednu stranicu;

Grafički ili u malim tabelama prikazuje ključne trendove, poređenja i podatke;  

Interaktivne su i omogućavaju korisniku da sam filtrira podatke i mijenja preglede;

A sve to klikom samo jednog dugmeta.

Ovaj kurs će vas naučiti kako da napravite excel dashborad.

Trajanje kursa: 0h 55 min.

Kupovinom kursa dobijate:

– neograničen pristup video lekcijama (24/7)

– pauziraš kada hoćeš, gledaš više puta dok ne naučiš;

 – materijal za vježbanje sa riješenim primjerima;

– prezentaciju sa teoretskim objašnjenjem;

povrat novca unutar 30 dana ako niste zadovoljni;

–  online sertifikat kao potvrdu uspješnog prolaska kursa;

– besplatne konsultacije kao i našu podršku na daljem putu usavršavanja.