EXCEL ANALIZA PODATAKA

Ovaj kurs je drugi dio trodjelne serije. Sposobnost brže i tačne analize je od velike važnosti. Excel sa svojim izuzetno širokim spektrom funkcija i mogućnosti jedan je od najčešće korištenih programa za to.

NAUČIĆETE!

– funkcije za pretraživanje HLOOKUP, VLOOKUP

– logičke funkcije

– IF funkcija

– ugnježdavanje funkcija

– finansijske funkcije

– uklanjanje duplikata

– konsolidacija

– prečice za efikasniji rad

TRAJANJE KURSA: 0h 55min.

Kupovinom kursa dobijate:

– neograničen pristup video lekcijama (24/7)

– pauziraš kada hoćeš, gledaš više puta dok ne naučiš;

 – materijal za vježbanje sa riješenim primjerima;

– prezentaciju sa teoretskim objašnjenjem;

povrat novca unutar 30 dana ako niste zadovoljni;

–  online sertifikat kao potvrdu uspješnog prolaska kursa;

– besplatne konsultacije kao i našu podršku na daljem putu usavršavanja.