OFFSET FUNKCIJA

Ponekad se dogodi da kreirate grafikon i u trenutku kada ga ažurirate morate ručno vršiti promjene. Možda izgleda da ručno unošenje promjena nije velika stvar. Ali, šta kada morate često ažurirati podatke?
Treba vam dinamičan grafik!

Trajanje kursa: 0h 37min. 

Šta ćete naučiti?

– vršiti naprednu pretragu Vaših podataka;
– naučiti kako stvoriti interaktivni grafikon koji mijenja izgled u zavisnosti od izbora sa padajuće liste;
– umjesto kreiranja više zasebnih grafika,
naučićete kreirati jedan, dinamičan grafik.

offset

Kupovinom kursa dobijate?

– neograničen pristup video lekcijama (24/7)
– pauziraš kada hoćeš, gledaš više puta dok ne naučiš;
– materijal za vježbanje sa riješenim primjerima;
– prezentaciju sa teoretskim objašnjenjem;
 povrat novca unutar 30 dana ako niste zadovoljni;
– online sertifikat kao potvrdu uspješnog prolaska kursa;
– besplatne konsultacije kao i našu podršku na daljem putu usavršavanja.

Untitled design