EXCEL VIŠI OSNOVNI VIZUELIZACIJA I ZAŠTITA

Savladajte ovaj kurs i budite spremni da uzmete ogromne količine podataka brzo ih sumirate i analizirate sa nekoliko klikova mišem.

Trajanje kursa: 0h 46 min.

Šta ćete naučiti?

– da brzo kreirate izvještaje i bez straha odgovorite na neizbježne zahtjeve za promjenu izvještaja.
Promjene su lake; nema formula za uređivanje, nema kopiranja – samo moć Pivot tabele.
Pivot grafikoni omogućavaju brzu analizu velike količine podataka na različite načine. Pivot grafikoni se koristite za vizuelizaciju podataka.
“Šta-ako” analiza je nevjerovatan alat i koristi da bi se utvrdilo kako na projektovane performanse utiču promjene. Koristi se za poređenje različitih scenarija i njihovih potencijalnih ishoda na osnovu promjenljivih uslova. 

k3

Kupovinom kursa dobijate?

– neograničen pristup video lekcijama (24/7)
– pauziraš kada hoćeš, gledaš više puta dok ne naučiš;
– materijal za vježbanje sa riješenim primjerima;
– prezentaciju sa teoretskim objašnjenjem;
 povrat novca unutar 30 dana ako niste zadovoljni;
– online sertifikat kao potvrdu uspješnog prolaska kursa;
– besplatne konsultacije kao i našu podršku na daljem putu usavršavanja.

back6