EXCEL VIŠI OSNOVNI ANALIZA PODATAKA

 Sposobnost brže i tačne analize je od velike važnosti. Excel sa svojim izuzetno širokim spektrom funkcija i mogućnosti jedan je od najčešće korištenih programa za to.

Trajanje kursa: 0h 55 min.

 

Šta ćete naučiti?

– funkcije za pretraživanje HLOOKUP, VLOOKUP
– logičke funkcije
– IF funkcija
– ugnježdavanje funkcija
– finansijske funkcije
– uklanjanje duplikata
– konsolidacija
– prečice za efikasniji rad

data5

Kupovinom kursa dobijate?

– neograničen pristup video lekcijama (24/7)
– pauziraš kada hoćeš, gledaš više puta dok ne naučiš;
– materijal za vježbanje sa riješenim primjerima;
– prezentaciju sa teoretskim objašnjenjem;
 povrat novca unutar 30 dana ako niste zadovoljni;
– online sertifikat kao potvrdu uspješnog prolaska kursa;
– besplatne konsultacije kao i našu podršku na daljem putu usavršavanja.

box c1