EXCEL TABELE

Na ovom mini-kursu naučićete sve što treba da znate o radu sa tabelama za manje od 15 minuta.
Ubrzaćete svoj rad, radićete efikasnije.

Trajanje kursa: 0h 11min.

Šta ćete naučiti?

– zaobilaznice koje samo stručnjaci  znaju,
– gdje većina ljudi griješi sa rasporedom podataka  i kako i zašto tabele rješavaju ove probleme,
– kako kreirati, preimenovati i raditi sa tabelama,
– upotreba Slicera za lakše filtriranje,
– jedna od glavnih prednosti rada sa tabelama je rad sa   formulama.

tabela1

Kupovinom kursa dobijate?

– neograničen pristup video lekcijama (24/7)
– pauziraš kada hoćeš, gledaš više puta dok ne naučiš;
– materijal za vježbanje sa riješenim primjerima;
– prezentaciju sa teoretskim objašnjenjem;
 povrat novca unutar 30 dana ako niste zadovoljni;
– online sertifikat kao potvrdu uspješnog prolaska kursa;
– besplatne konsultacije kao i našu podršku na daljem putu usavršavanja.

login