INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Uplata preko banke ili pošte u skladu sa instrukcijama.
Nakon uplate na Vaš mail ćete dobiti instrukcije za online pristup video lekciji i primjere za vježbanje. 

  • Uplatio je: Ime, prezime, adresa, broj telefona
  • Svrha uplate: Uplata za kurs (upisati naziv kursa)
  • Primalac: Mirela Puzić
  • Račun primaoca: 5671625000000848 kod Sberbank a.d. Banjaluka
  • KM: Iznos kursa
virman