EXCEL ZA POČETNIKE

Za manje od 20 minuta naučite osnove Microsoft Excel-a. Svi kursevi pokrivaju verzije 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019 / Office 365. 

Trajanje kursa: 0h 16min. 

Šta ćete naučiti?

– Organizovati radnu svesku,
– oblikovati i uređivati ćelije,
– unositi podatake,
– tipove podataka,
– obradu podataka,
– rad sa kolonama i vrstama,
– kreirati tabele.

Kupovinom kursa dobijate?

– neograničen pristup video lekcijama (24/7)
– pauziraš kada hoćeš, gledaš više puta dok ne naučiš;
– materijal za vježbanje sa riješenim primjerima;
– prezentaciju sa teoretskim objašnjenjem;
 povrat novca unutar 30 dana ako niste zadovoljni;
– online sertifikat kao potvrdu uspješnog prolaska kursa;
– besplatne konsultacije kao i našu podršku na daljem putu usavršavanja.

str3